KONTAKT OS PÅ TELEFON NUMMER 40 87 07 17

Vi er medlem af TEKNIQ Garantiordning – Dansk VVS Garanti.


Det betyder, at du får tryghed og sikkerhed med i det arbejde, vi udfører for dig.
Garantiordningen skal nemlig sikre privat forbrugeren, der får medhold i en sag ved ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt.
Denne ordning gælder kun for medlemmer af TEKNIQs Garantiordning – som vi er.

Garantiordningen dækker udgifter op til 150.000 kr. inklusive moms.

Som privatforbruger kan du klage over VVS-arbejde og -leverancer, der er bestilt og udført til private formål. Du kan klage til ankenævnet, hvis du først har klaget til VVS-installatøren. Du kan klage næsten over alt, dog kan Du ikke
klage over VVS-installatørens forretningsprincipper som for eksempel time- og materialepriser.

Læs mere om tekniq garanti her